1. Anlayışlar

" Sahib " - Portalın administratoru http://drlahlali.org

" Sayt " sahibinin internet layihəsidir.

" İstifadəçi " - sahibin Saytında yerləşdirilən hər hansı bir məlumat və ya məzmuna daxil olmaq, habelə Saytın istinad etdiyi linklərə, Saytdan endirilmiş və ya əldə edilən hər hansı bir şəxslə əlaqə saxlayan, əlaqələndirən və ya təmin edən hər hansı bir şəxs Sayta müraciət.

2. Ümumi müddəalar

2.1. Saytdan istifadəyə dair bu Saziş (bundan sonra "Müqavilə") Sahib və İstifadəçi arasında. Saytın hər hansı bir hissəsinə müraciət etmək, həmçinin Saytın materiallarını istinadən sitatlaşdırma, sitatlaşdırma və yenidən çap etdirmək, İstifadəçinin bu Konvensiyanın şərtlərinə əməl etməsi üçün hüquqi cəhətdən məcburi razılığını nəzərdə tutur. Sahib və İstifadəçi kollektiv olaraq "Tərəflər" adlandırılır.

2.2. Bu Saziş müqavilə deyil. Saytın sahibi bu Sazişi dəyişdirmək və ya yenisini təqdim etmək hüququnu özündə saxlayır. Belə dəyişikliklər Saytda yerləşdirildikdən sonra qüvvəyə minir. Müqavilənin dəyişməsindən sonra istifadəçi tərəfindən sayt materiallarının istifadəsi avtomatik qəbul edilməsini nəzərdə tutur.

3. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

3.1. İstifadəçi Saytın öz riski ilə istifadə etdiyinə açıq şəkildə razıdır. Saytda təqdim olunan müalicə metodları, dərman vasitələri və onların istifadəsi üzrə məlumat materialları yalnız istinad üçündir və özünü tanı və müalicə üçün təlimat kimi istifadə edilə bilməz və yalnız reçeteyle və tibbi nəzarət altında tətbiq edilə bilər.

3.2. Saytın istifadəçiləri digər ölkələrdən dərmanlar haqqında məlumatlarını ərazisində tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq istifadə etməlidirlər.

3.3. Saytın İdarəedilməsi Saytda verilən tövsiyələrə əsasən həyata keçirilən sağlamlığınıza, özünü müalicə etməyə gətirib çıxaran hər hansı ziyana görə məsuliyyət daşımır. İstifadəçi Saytda olan materialları görüntüləmək, oxumaq və ya çıxarmaqdan yarana biləcək hər hansı bir yanlış təfsir üçün tam məsuliyyət daşıyır və beləliklə, qeyd olunan materialların istifadəsi üçün heç bir hüquqi və ya fiziki şəxs məsuliyyət daşımır. Heç bir halda, birbaşa və ya dolayısı ilə bu Saytda yerləşdirilmiş məlumatların istifadəsinə səbəb olan nəticələr üçün məsuliyyət Sayt Sahibinə aid edilə bilməz və onların təqibi üçün əsas ola bilməz.

3.4. Site xidmətləri "doğrudan" və ya dolayısı ilə heç bir zəmanət vermədən "kimi" təmin edilir. İstifadəçi könüllü olaraq Site Sahibini təqib etməkdən və İstifadəçi üçün yaranan zərərin ödənilməsindən imtina edir.

3.5. Saytın administrasiyası nə də onun tərəfdaşları və ya işçiləri Saytın fasiləsiz və səhvsiz əməliyyatını təmin etmir; Saytın istifadəsi zamanı əldə edilmiş nəticələrin, onun materiallarının düzgünlüyünün və tətbiqetiliyinin belə olacağına təminat vermirlər.

3.6. Saytdakı bəzi məlumatlar üçüncü tərəf tərəfindən verilir. Üçüncü tərəfin və ya saytın digər istifadəçilərinin verdiyi hər hansı bir fikir, məsləhət, bəyanat, xidmət, təklif və ya digər məlumatlar və ya məzmun Sayt Sahibinə aid deyil, müvafiq olaraq onlara aiddir. Site Sahibi əmlakın, təhlükəsizliyin, müəyyən bir məqsəd üçün uyğunluğun, cavabların və nəticələrin düzgünlüyünün və tamlığının və təsvirlə uyğunluğunun daxil olduğu, lakin məhdudlaşmadığı, heç bir məhdudiyyəti olmayan, heç bir zəmanət və şərtləri vermir.

4. Saytın məzmununa dəyişikliklər

4.1. Bu Saytda yerləşdirilən bütün məlumatlar və materiallar, səhvlər ola bilməyəcəyini zəmanətsiz təqdim edir. Saytın sahibi istənilən vaxt və bu dəyişiklikləri əvvəlcədən elan etmədən, bu saytda yerləşdirilmiş məlumatları və materialları dəyişdirmək hüququna malikdir.

5. Ticarət markaları

5.1. Qeydiyyata alınmış ticarət nişanları, Saytda göstərilən qeydlər müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.