Limfatik sistemin əsas funksiyalarından biri bədənin yerli və ümumi immunitet müdafiəidir. Ayrıca, lenfatik sistem vücudun metabolik məhsullardan və zəhərli maddələrdən təmizlənməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Bədənin hər hansı bir hissəsində iltihab meydana gəlsə, lokal və ya regional limfa düyünləri ilk reaksiya verir.

Расположение паховых лимфоузлов

Şəkil. 1 - Kişilərdə inguinal limfa düyünlərinin yerləşməsi.

Inguinal limfa düyünlərindəki artım səbəbləri

Alt ekstremal və qasıq bölgəsində lokalize olan faktiki olaraq hər hansı iltihablı proses və ya əhəmiyyətli zədə, lenfadenit, yəni limfadenopatiya simptomlarına yol açır. Üroloji praktikada inguinal limfa düyünlərinin artmasına səbəb olan ən ümumi patoloji prosesləri müəyyən edə bilər. Bunlar:

Nonspesifik inflamatuar proseslər

  • alt ekstremitələrin, xarici genital orqanların yırtıcı-inflamatuar xəstəlikləri;
  • perine və xarici genital orqanların travmatik zədələnmələri;
  • genitoüriner sistemin kəskin və xroniki iltihabi prosesləri;
  • HİV infeksiyası.

Xüsusi inflamatuar infeksiyalar

  • cinsi yolla ötürülən xəstəliklər (CYBH);
  • onkoloji xəstəliklər;
  • tüberküloz enfeksiyonu.
Ən ümumi səbəblər iltihabi xəstəliklər və CYBH'dir. Qaynağın lenfadenitinin bütün klinik görünüşü belə xəstəliklərdədir.

Lenfadenitin klinik görünüşü

Şişkin limfa düyünləri. Inguinal limfadenitin əsas simptomu regional lenf nodlarının birbaşa genişlənməsidir. Xatırlayın ki, hər hansı bir infeksiyanın olmaması halında, limfa düyünləri palpabazdır. Limfa düyünlərinin palpasiyası zamanı mütəxəssis onların tutarlılığına, ətrafdakı toxuma münasibətinə və palpasiya zamanı olmamasına və ya həssaslığına diqqət yetirir.

Zəhərlənmənin simptomları. Çox vaxt limfa düyünlərindəki artımla yanaşı, xəstələr intoksikasiya əlamətləri göstərirlər. Qan içində metabolik funksiyaların pozulması səbəbiylə baş ağrısı, zəiflik, apatiya kimi xoşagəlməz simptomlara səbəb olan metabolit və metabolik məhsullar yığılır.

Zəhərlənmə əksər hallarda ateş ilə tamamlanır. Təbii temperaturun artması xəstəliyin şiddətindən asılı olaraq ya əhəmiyyətsiz, ya da yüksək saylara çata bilər.

Dərinin qızartı və şişməsi. Görmə müayinəsində inguinal limfa düyünlərindəki dəri hiperemiyaya görə qırmızı rəngə malikdir və bir qədər şişkindir. Palpasiya zamanı iltihabın xarakterik olduğu cildin yerli temperatur artımını təyin edə bilərsiniz.

Ağrı hissləri. Lenfadenit xəstələri tez-tez gəzinti və alt hissələrin digər hərəkətləri ilə ağırlaşdıran inguinal qatların ərazisində daimi ağrıyan ağrıdan şikayət edirlər.

Müalicə müddəti keçmiş halda, qabaqcıl infeksiyalar ilə əlaqədar flegmonasiyalı komplikasiyanın baş verməsi mümkündür. Selülit göbələsi subkutan yağda və mədəaltı boşluqlarda yığdıqda qurbanın əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə gətirib çıxarır.